mới nhận 1 em lg- ls990 uống nước, đã làm lên và giờ không nhận sim. anh em biết giúp đở


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]