Samsung S6 Edge Tmobile Mã G925T đem từ nước ngoài không có tiếng việt
Cài tiếng việt G925T trên nền gốc
Hard reset không mất tiếng việt
Add root sẵn cho anh em tiện lợi hack game, backup phân vùng...
Add chặn cuộc gọi, tin nhắn
Add dữ liệu di động vào nofication
File build tar flash qua odin mất 3: 20 phút
Không cá nhân hóa


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]