Nếu loa, cáp đã test ok không được ae xem lại chân coneck, đo nếu mất đường thì câu theo hình dưới, đường mạch tốt mà vẫn không được -> U21 thẳng tiến :D
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]