máy đang chạy 6.1.2 h rt lại mà có tiếng việt bác nào làm qua xin giúp


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]