Mở mạng, giải mã, cài tiếng việt, unlock Samsung Galaxy S4 I9506 ok

Mã:
Operation: Unlock
Selected model: GT-I9506
Selected port: COM927 SAMSUNG Mobile USB Serial Port ,
Software version: 21.6

Reading phone info...
Reading IMEI... OK
IMEI: 3586720530xxxxx
Reading security... new type
Bypassing... OK
Unlocking... OK
Reseting... OK
Unlock done

Done with Samsung Tool PRO v.21.6

Support Unlocked All Samsung S4 tất cả nhà mạng trên toàn thế giới lấy ngay, giá chỉ 200k

Xem thêm thông...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]