Fix lỗi HTC ONE M7 bị lỗi đã dừng up rom ok

"M7 bị unfortunately, people has stopped,

People has stopped unexpectedly.Would you like to send an error report HTC? This will help us improve out probduct"

Up lên rom 5.0.2 sense 6.0 cho khách lun, sóng sánh vô tư [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]