Như tiêu đề cây masstel m11 treo logo . chạy file ở đây vô = treo logo+ chữ nghiên qua 1 bên . [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

Ngoài file này ra AE nào còn file khác giúp dùm. thanks all

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]