như tiêu đề ae có cho mình xin với loand trên navifim về chạy toàn bị lỗi ,máy bị lỗi khởi động


Bài viết sai Box . Đã move
- N500 là Asha mà sao cho vào Box LUMIA[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]