Unlock, mở mạng, bẻ khóa, giải mã Samsung Salaxy S6 edge sprint G925P OK

Support Unlocked All Samsung Galaxy S6 edge:
SM-G920A SM-G925A = AT&T
SM-G920T SM-G925T = T-Mobile
SM-G920P SM-G925P = Sprint
SM-G920T1 SM-G925T1 = MetroPcs
SM-G920AZ = CricKet
SM-G920V SM-G925V = Verizon
SM-G925J J510 = au kDDI
SM-G925Z V504 404SC = Softbank
SM-G920D SGH-N520 SC-05G N516 SC-04G = Docomo
SM-G920FQ SM-G925FQ = Turkey
SM-G920i SM-G925i = Optus Virgin Telstra Australia
SM-G920W8 SM-G925W8 = Rogers...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]