Hình em nó đây. File Quèn nhưng gần đây thấy nhiều bạn bị dính quá, ai có rồi chém em nhẹ chút nhé.
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
File read bằng Volcano nhé các bạn.
Link File: [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]][Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]