asha 202 kẹp len nguồn đèn bàn phím ok,khong lên man hinh lau chùi thì tu nhiên lên ngon lành thấy con L 2405 bi ố sắp văng ra nên cậy ra và mất 1 chân giờ không lên màn hình nữa,không biết phải câu tắt vào đâu!ae nào có làm qua rồi mong giúp đỡ bang hình ảnh vì mình gà xem schematics chưa rành!thanks all!

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]