Đúng như thông báo 22h hôm qua apple đã cho ra iOS 8.4, sau đó không lâu TaiG cũng đã phát hành tool JB luôn.
TaiG released the original jailbreak tool V2.2.0 for iOS 8.4. V2.2.0 integrates the latest versions of Cydia1.1.18 and UIKitTools1.1.1.0

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

Link download iOS 8.4 sẽ cập nhật sau nhé !

Cập nhật link iOS 8.4 !
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]