Tình hình là em nhận con 205 mất nguồn .bấm nguồn không có dao động gì cả main zin chưa sửa gì
Ae có làm qua xin chỉ giúp thông tinh thêm em đã thay dao động và làm lại cup nhưng không được ae có lam qua xin chỉ dùm


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]