Mobifone Khuyến khích sử dụng dịch vụ mCine
- Từ 27/5/2015, miễn phí đăng ký lần đầu đối với gói ngày CN1 hoặc gói tuần CN7. Khi đăng ký lần thứ 2 trở đi gói CN1 hoặc gói CN7 sẽ tính cước theo quy định.
- Trước 02 ngày khi hết thời gian miễn phí khi đăng ký lần đầu, dịch vụ gửi tin nhắn thông báo và hướng dẫn KH hủy nếu không muốn tiếp tục sử dụng dịch vụ.

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]