bác nào có sơ đồ câu chân usb và xạc m110s tình hình bong hết batanh ở mên bác nào có sơ đồ cho em xin

- - - Updated - - -

đang cần cao thủ giúp


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]