Có gì Frre đấy biết gì chia sẻ đến đấy cùng all ACE 4r đưa Website [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]] lên 1 tầm cao mới hơn nữa chúng ta cùng chung tay xây dựng sân chơi này là đẳng cấp nhất nào
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
P/s:Tool root và file đều úp lên hết rồi chỉ việc root và lụm xiền thoai...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]