như tiêu đề ,e có con note 2 hàn liệt 2 phím dưới .muốn xin rom cook có 3 phím trên màn để thay luôn .ae ai có chia lại cho e


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]