Mình nhận cây S2 hd hàn quốc,lắp pin hay kẹp nguồn chỉ rung không lên nguồn,lắp pin rồi cắm sạc mở lên nguồn sài bình thường nhưng sạc mãi vẫn 0%.có bro nào gặp qua xin giúp đỡ và chia sẽ.


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]