em nhận 1 cây nokia 105 mất míc .đo trở kháng vẫn còn .sin các bác pro giúp em


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]