Nhờ Ae hướng dẫn giúp unlock con N900T ver4.4.2 bằng z3x .thanks

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]