như tiêu đề ai còn rom goc kdz d802 vẻ 20c cho e xin link .down trên lg toàn link lõi ạ


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]