Cảnh báo: Repair boot HTC One M7 (IMSI Lock)

-thấy nhiều ace (và mình cũng đã gặp) HTC One m7 repair boot =box riff (file .dll), repair lên ok, nhưng ko có sóng, máy báo SIM IMSI UNLOCK PIN, nhập code vào vẫn vậy!

-thấy bên forum.legija có cảnh báo, nên p0st lên đây cho ace tham khảo...

-ace biết rồi, chém nhẹ tay!

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

-HTC Unbrick/Boot repair - Important information

Hi,
This is important...
Click to expand...
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]