File build tar trên nền stock - không có cá nhân hóa
Flash qua odin 3.07 3phút là xong
Chia sẽ file cho AE nào cần.
Anh em thank +comment + cho tý điểm để xin file mấy anh lớn nhé
Pass sẽ tự vào inbox
Cảm ơn anh em
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]