chia sẻ file I8550 china, format hoặc root bằng volcano đều treo!
lục lọi mãi tìm được file chia sẻ ae đỡ mệt!
p/s: bác nào dùng file format user data cũng ok mà write tất cả cũng đc nhưng giao diện và logo khởi động khác với gốc của máy!
File không đặt pass ạ!

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]