như tiêu đề máy cấm sạc không báo gì .. đã thay sạc rồi vẫn vậy ... main còn đẹp nên chưa dám đụng gì

- - - Updated - - -

upppppppppp anh nào nhiệt tình giúp e với


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]