máy báo ko xạc, đã thấy r47, nạp pm, lắc nguồn cũng vậy, anh em xin giúp


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]