tình hình máy liệt phím menu *0#,đã thay nhiều ic phím not ok.câu tắt 2 đường cũng not ok,đo dạc thì thấy mất trở vòng ngoài phím menu,mạch than đẹp ko đứt,
các bác cho em hỏi cách câu vòng ngoài phím menu với àk.thank


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]