Em kẹp nguồn dòng ko lên,ae chỉ cho e cách kiểm tra mấy chân màn hình nha,với kiểm tra ic nguồn nữa,đội ơn ae nhá(*)


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]