xin file nokia 105 tieng viet

Bài viết sai Box . đã move
Phải sử dụng tiếng việt đầy đủ dấu khi viết bài[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]