như tiêu đề mình có con máy tàu này tự nhiên bị chập tai nghe , đã gỡ hết tụ quanh chân tai nghe và gõ luôn cả chân ra vẫn bị .... lúc đầu mình câu chân tai nghe với nhau thì hết chấp nhưng chỉ được 10s là lại hiện tại nghe lén . và bây giờ thì cứ hiện tai nghe mãi . ai từng gặp qua xin giúp .thanks ae!


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]