tình hình la con 5360 của em bị bệnh rất lạ tắt nguồn cắm sạc thì vào ok nhưng bật nguồn lên thì cắm sạc lại không báo gì ( đã thay chân sạc . factory reset . đo thông mạch . điện nước cũng đầy đủ ) pro nào gặp qua xin chỉ giáo giùm


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]