như tiêu đề mới nhận con samsung s3600i mất mic ...KT thaymic o đc,,nhà có nguyên cây máy còn sống đem bỏ main qua tét cũng o đc luôn,,,khẳng địng 100% bị trên main,,,ae ai sửa qua pan này rồi,,hay có sema đường mic này giúp mình với...tks all ae


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]