Em Có con máy Sam sung S6102 Bị ăn nguồn chưa mở nguồn kẹp vào đã lên 2.3 A rồi Bác nào gặp rồi giúp em nhé .


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]