các bác giúp e với.chuối wa cầy mấy ngày với e ss s3850 rùi mà chưa được .mở nguồn lên treo logo ss .đã flash done nhưng vẫn treo logo nhờ ae giúp


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]