tình trạng máy Zenphone C_Z007 treo logo

Ae có rom up qua thẻ nhớ cho mình xin nhé.

hoặc có cách nào hay xin hướng dẫn giúp mình luôn .thanks All


Bài viết sai Box . Đã move


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]