cây A850 bị rớt ,giờ mở nguồn lên báo lỗi này anh em coi hướng dẫn

TOLL DL IMAGE FAIl
O BLOCKING BY DL Is NUBOOT INFO PHẦN MỀM CHẠY LẠI BẢO OK RỒi
hình up lên sao không thấy được gì hết àk mở máy nó hiện logo lenovo với 2 dòng tiếng anh trên


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]