cấp nguồn treo 1a, bật nguồn vẫn lên nhưng xạc ko vào bin, anh em ai làm qua xin chỉ giáo 1 tay, máy đang xạc tự nhiên bị, thank anh em


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]