như tiêu đề ae giúp gấp
tình trạng cấp nguồn máy trạm thẳng luôn,gắn pin vẫn lên nguồn nhưng treo cáp đĩa....và k nóng con nào
E đã gỡ bỏ L7-RF,C7-RF,C8-Rf vẫn k đc


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]