máy mua được của khách giờ bị icloud lại thêm báo mất và mật khẩu vân tay nữa.làm cứng thi gần 4tr rồi mền thì mình nghe nói 3.5tr thì phải nhưng mình chưa tin lắm vì báo mất có người vẫn nhận làm mình đang phân vân ko biết nên sử lý tn hợp lý?ace ai đã làm mền báo mất chưa cho e xin ý kiến và làm cứng dùng có ổn không?thanks you


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]