mới nhận em iphone 4 bị nhập mã nhiều lần lên bị vô hiệu hóa , anh em ai đã phích lỗi vô hiệu hóa ok rồi chỉ giúp em với . em đã lên google thử vài tool nhưng vẫn not ok mong anh em giúp , em xin thanks trước


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]