nhiều anh em hỏi jaibreak tới 20% đứng hôm nay mình chĩa sẽ luôn máy anh nào biết thì nhẹ tay nhé cho iso 8.1.3 & 8.3 & 8.4
B1: Xoá sạch iTune phiên bản mới nhất 12.1.2
B2: Cài đăt phiên bản iTune 12.0.1( [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]], [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]])
B3: Tiến hành jailjailbreak thiết bị
như đây [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
Và kết quả là:
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
Chú ý: Sau khi jailbreak máy xong thì thì một số ứng dụng vẫn chưa thể hoạt động bình thường. Các bạn hãy kiên nhẫn đợi update để có thể sử dụng được nhé.


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]