máy lúc đầu chạy bình thường sóng hơi yếu tý.mình rétore lại lên dùng tý treo cáp đĩa rétore lại thì báo lỗi 46 e tra lỗi thì ko ai biết ace nào đã gặp xin giúp


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]