mình chưa hiểu khái niệm jailbreak cho lắm nên hỏi ae xem có nên jailbreak 8.3 khôngreakjailb
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]