Tham gia diễn đàn đã lâu mà chưa đóng góp được gì.Nên hôm nay share file I717 cho anh em vietnamgsm
File này dump trực tiếp từ máy đã Việt Hóa xong.Xóa bỏ toàn bộ ứng dụng ATT không dùng được ở Việt Nam.Rooted by Vroot,Hard Reset không mất tiếng việt

Khách lấy máy gấp quá không kịp chụp hình nên mượn đỡ hình của anh NTC_Mobile

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]