hnay nhận được con P999 t-mobile. nhìn giao diện ngộ ngộ giống mấy rom CM. android 2.3.3 không có tiếng việt. chạy luôn rom của CM7 có tiếng việt đầy đủ android 2.3.7. google có đầy đủ nhưng share nguyên gói lên cho ae nào đang tìm kiếm khỏi mắt công, up cho nhanh gọn lẹ, file có đầy đủ rom+ file root+recovery+hướng dẫn(nếu ai chưa bik). giải nén ra nhìn hỉu liền
link: [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]] (hàng su tầm nên ko pass nhé hihi)
vài bức hình mang tính...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]