Hiện tại mình muốn jb ios 8xx nên phải cài ituine 12.1.1.26 đả gở toàn tập itune cũ và cài itune mới vào thì bị lổi như hình .e đả ghost lại máy vẩn not ok .ae nào đả làm qua chia sẻ e với ak .Thank

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]