Tình hình e đã mua code cho e nó nhưng không biết cách fix nhập code dòng này thế nào. Các bác thợ giúp e vụ này với e cảm ơn và hậu tạ

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]