như tiêu đề em nhận khách máy s2 hd bản e120s treo logo.
vào recovery nhưng không được.chỉ rung rồi tắt. em up qua odin mấy bản rom
rồi mà toàn báo FAIL. bác nào đã làm qua xin giúp em 1 tay


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]