Tình trạng máy đưa vào hỏng pin ,thay pin xong cắm sạc báo pin gạch chéo
đã thay chuôi sạc + gỡ bỏ tụ gần chấu pin nhưng vẫn not done
anh em ai gặp qua pan này chưa giúp e với ạ
Thanks !!!

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]