Mấy hôm nay tiệm hơi vắng kèo nên ngồi tập tành build tar samsung trên tool anh [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]] test thử. Sau 20p ngồi làm thì cũng xong nhưng quan trọng là không có máy để test nên ae nào có kèo thì múc thử nha.
Bản này đi vòng quanh trên google thì chưa ai làm nên em quyết định làm cho ae test
Được build từ bản gốc mới nhất: G360HUXXU0AOA1 - Tiếng việt full
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
Link:...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]